Sekrety Biblii

Od poniedziałku 6 kwietnia do środy 8 kwietnia o 18:10 i 19:05 na HISTORY

Biblia to jedna z najbardziej wpływowych książek w dziejach. Teksty składające się na Biblię uważane są za powstałe pod natchnieniem Boga. Ale czego tam brakuje? Czy pewne opowieści nie zostały ocenzurowane, a postaci usunięte? Jeśli tak, to kto podejmuje takie decyzje? Czy poprzez tłumaczenia i za sprawą cenzury nie zniekształcono jej pierwotnej treści? Czy tereny znane jako „Ziemia Obiecana”, uważane za najświętsze miejsce na ziemi, o które toczone boje przez tysiące lat, naprawdę Bóg ofiarował „narodowi wybranemu”?

 

 

Złamać kod Boga

W czwartek 9 kwietnia o 18:10 na HISTORY

W Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu przechowywany jest tzw. Kodeks Leningradzki – najstarszy na świecie kompletny tekst hebrajskiej Biblii. Ze względu na starożytne pochodzenie jest on czystszą wersją świętej księgi, zawierającą słowa i znaki, które zaginęły potem w tłumaczeniu. Antykwariusz Timothy Smith wierzy, że w tekście odnalazł skomplikowany kod, którego nie da się dostrzec w późniejszych przekładach. Nowy dwugodzinny program specjalny kanału History zabiera widzów w podróż, której celem jest ustalenie, czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z ukrytym przekazem. Jeśli tak, to być może są to bezpośrednie słowa Boga, rodzaj planu opisującego historię ludzkości, który jakoby ma zapowiadać najróżniejsze wydarzenia, od zdobycia władzy przez Hitlera po zagrożenie ze strony Korei Północnej.

„Złamać kod Boga” to coś w rodzaju „Starożytnych kosmitów”, tyle że dotyczy Biblii i zawiera pewne elementy badania materiału dowodowego, które sprawdziły się wcześniej w programie „Amelia Earhart: zaginione dowody”. Za podstawę posłużyła nowa książka Timothy'ego Smitha pt. „The Chamberlain Key”. Podobnie jak w „Starożytnych kosmitach” pojawią się eksperci, nie zabraknie też oryginalnych materiałów nakręconych specjalnie do programu. Domniemany kod zostanie poddany serii testów przez autentycznych specjalistów od łamania szyfrów. Zajmiemy się także historią Kodeksu Leningradzkiego, jego pochodzeniem, niezwykłymi dziejami na przestrzeni ponad tysiąca lat oraz powiązaniami z późniejszymi wersjami Biblii.

 

 

Biblia: historie odrzucone

W piątek 10 kwietnia i sobotę 11 kwietnia o 18:10 na HISTORY

Czy Jezus, będąc chłopcem, zabił dziecko? Jak Kain, zabójca Abla, doczekał się potomstwa, skoro jedyną kobietą na świecie była Ewa? Czy jest jakiś związek między arką Noego a Stonehenge? Odpowiedzi na te intrygujące pytania ukryte są w starożytnych księgach, które zostały usunięte z Biblii w jej obecnej wersji. To apokryfy Starego i Nowego Testamentu takie jak Życie Adama i Ewy, Księga Henocha, Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, Ewangelia Piotra czy żydowska Księga Jubileuszów. Choć przedstawiają obraz ważnych postaci biblijnych, z powodów religijnych i politycznych uznano je za niepożądane i wyłączono z Kanonu Biblii. Próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego te teksty powstały i dlaczego zostały pominięte, pozwala przyjrzeć się przywódcom religijnym odpowiedzialnym za szerzenie wiary, a także poznać ich motywacje. Przedstawimy poruszające historie wybitnych, wpływowych i pozornie dobrze nam znanych postaci.

 

 

Znałem Jezusa

W sobotę 11 kwietnia o 19:05 na HISTORY

Program opowiada historię życia Jezusa w niespotykany wcześniej sposób, gdyż poznajemy ją z perspektywy ludzi najbardziej z Nim związanych - Józefa, Jana Chrzciciela, Jego matki Marii, Kajfasza, Judasza Iskarioty, Poncjusza Piłata, Marii Magdaleny i Piotra Apostoła. Każda z postaci snuje emocjonalną opowieść o Jezusie ilustrowaną fabularyzowanymi scenami, które przeplatają się z wypowiedziami historyków i przywódców religijnych. Jezus przyszedł na świat w okresie największej świetności Cesarstwa Rzymskiego, w czasach władców, mesjaszów, rewolucjonistów, żołnierzy i walki o władzę. Na tle przejmujących wydarzeń historycznych poznajemy życie Jezusa, najwspanialszą ze wszystkich opowieści.

Tego dnia prezentujemy odcinek z perspektywy Poncjusza Piłata - rzymskiego prefekta Judei, który musi podjąć decyzję dotyczącą losów kłopotliwego kaznodziei imieniem Jezus. Piłat jest poddawany coraz silniejszym naciskom Żydów żądających śmierci Jezusa, ale żona prefekta nalega, by zostawił go przy życiu.

 

Dowód na istnienie Boga

W niedzielę 12 kwietnia o 18:05 na HISTORY

Przez wieki na kluczowe pytania dotyczące świata nauka podawała skrajnie odmienne odpowiedzi niż religia. Ponieważ ludzkość nie ustaje w poruszaniu podstawowej kwestii, czyli istnienia Boga, tym razem wiara i nauka zawarły niezwykłe przymierze i podjęły próbę ustalenia, czy najnowsze osiągnięcia i odkrycia mogą dostarczyć namacalnych dowodów Jego obecności. Począwszy od badań najdalszych zakątków kosmosu aż po analizę ludzkiego umysłu naukowcy i wierni z całego świata starają się znaleźć rozwiązanie tego fundamentalnego zagadnienia.