tylko na historytv.pl
< Video

Zamek Grodno

Grodno skrzętnie ukrywa swoje tajemnice, ale w pobliżu zamku pod koniec wojny radzieckie wojsko odnalazło skrzynie m.in. ze "Stańczykiem" M Jana Matejki. Podziemia średniowiecznego zamku mają kryć skarb zdeponowany pod koniec II wojny światowej przez oddział SS. Prowadzone przed laty we współpracy z Ministerstwem Kultury i Sztuki badania zamku nie przyniosły rozwiązania zagadki, podobnie jak bezinwazyjne prace w 2013 roku. Mimo to poszukiwacze – amatorzy stale próbują tu swoich sił.