Bomby zrzucone na Pearl Harbor wciągnęły do toczącej się wojny Stany Zjednoczone. Wśród 16 milionów Amerykanów, którzy służyli wtedy w wojsku znalazło się ośmiu przyszłych prezydentów: Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Bush, Ford, Reagan i Eisenhower.