Codziennie o 22:00
Więcej
Bohaterowie

DR JOHN CENCICH

Profesor prawa karnego John Cencich jest uznanym naukowcem i ekspertem kryminalistycznym. Jako śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze kierował jednym z największych międzynarodowych śledztw kryminalnych w historii, które doprowadziło do oskarżenia ówczesnego serbskiego prezydenta Slobodana Milosevica. Cencich jest jedynym człowiekiem w historii, który postawił przed sądem urzędującego członka rządu pod zarzutem zbrodni wojennych. Do „Polowania na Hitlera” wnosi ogromną wiedzę o tym, jak się bada domniemane i sfingowane zgony, oraz umiejętność analizy, syntezy i potwierdzania poszlak – co ma kluczowe znaczenie w przypadku sprawy sprzed 70 lat. Gromadząc materiał, Cencich nie tyle stara się udowodnić, że coś się stało ponad wszelką wątpliwość, ile raczej przygląda się dowodom z dużej perspektywy, by określić, które z możliwych do wyciągnięcia wniosków wydają się najbardziej prawdopodobne.