Codziennie o 22:00
Więcej
Bohaterowie

BOB BAER

Weteran CIA Bob Baer to jeden z najbardziej doświadczonych oficerów amerykańskiego wywiadu. Podczas swej 21-letniej kariery zawodowej zajmował się głównie międzynarodowym szpiegostwem, kontrwywiadem i zbieraniem informacji. Widział i robił niemal wszystko, od tropienia nielegalnych transakcji bronią po poszukiwania najbardziej nieuchwytnych i niebezpiecznych terrorystów. Zawsze dąży do poznania prawdy, bez względu na konsekwencje. Bazując na swoim doświadczeniu, będzie przesiewał tysiące odtajnionych dokumentów z różnych krajów, by dostarczyć ekipie w terenie najwartościowszych informacji. Bob kierował wieloma międzynarodowymi zespołami oficerów wywiadu, informatorów i urzędników, również w warunkach wojennych, i doprowadził przed sąd wielu zbrodniarzy. On dawna miał zastrzeżenia i wątpliwości co do okoliczności śmierci Hitlera i dziś za pomocą tych samych metod, jakie stosował w Iraku, chciałby przeanalizować historyczne dokumenty dotyczące hipotetycznej ucieczki Hitlera. Atutem Baera są rozległe kontakty, od ekspertów kryminalistycznych po cennych wywiadowców pracujących w terenie. Bez względu na wyzwania, jakie postawi przed nim ta sprawa, wierzy, że odpowiedź znajduje się w zasięgu telefonu.