Więcej
< Artykuły

Swiętujemy „Piękny wiek” niepodległej Polski

23 sierpnia ruszyła kampania „Piękny wiek” telewizji HISTORY z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt skupia się na celebrowaniu ważnych momentów z najnowszej historii Polski, pokazanych przez pryzmat życia zwykłych-niezwykłych Polaków.

Do projektu zaproszono siedmiu Stulatków z całej Polski: Irenę Becker z Gdyni, siostrę Reginę Mizgier z Marek k. Warszawy, Stanisławę Stworę z Katowic, Henryka Dłużewskiego z Kielc, Marię Wachowicz z gminy Zgierz, Henryka Zgorzałka z Siedlec oraz śp. płk. Mieczysława Heroda z Krakowa. Podzielili się oni historiami ze swojego życia na tle burzliwych dziejów współczesnej Polski. Wzięli również udział w sesji portretowej autorstwa znanego fotografa Szymona Szcześniaka.

Na billboardach towarzyszących kampanii pojawią się Stanisława Stwora, stulatka z Katowic oraz Henryk Dłużewski, studwulatek z Kielc.