< Video

Lata 90. Czas wielkich zmian: POLITYKA w Polsce

Lata 90. to okres istotnych zmian w ustroju politycznym Polski. Zmian, które musiały zostać dokonane by odbudować polską gospodarkę oraz pomóc w zbudowaniu wolnego, demokratycznego państwa. Dokonane zostały istotne reformy sektora finansowego, rozpoczął się proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Wreszcie, po ukonstytuowaniu polskiego rządu, podjęto działania umożliwiające Polsce wstąpienie do NATO oraz wstąpienia w przyszłości w szeregi Unii Europejskiej.

O tych ważnych dla Polski czasach, w dokumencie przygotowanym przez telewizję HISTORY opowie m.in. Lech Wałęsa.