Od milionów lat wszystkie organizmy żywe na ziemi walczą ze sobą w niekończącym się pojedynku o przetrwanie: ewolucji. Do tej pory od zarania dziejów 99% wszystkich gatunków wymarło. Aby przetrwać, wszystkie stworzenia, w tym człowiek, muszą traktować życie jako pole bitewne i wykształcić w sobie naturalne mechanizmy obronne. Jaka jest historia najbardziej spektakularnych ewolucji zwierząt i jak doszły one do skutku? Nie pojawiły się one bez przyczyny, lecz ewoluowały z zasadniczego powodu – aby zapewnić zwierzętom krytyczną przewagę w wojnie międzygatunkowej. Ewolucja to sztuka podboju i przetrwania.