Siedmioro niewinnych osób zgadza się na eksperyment społeczny. Każdy z uczestników programu zostaje zamknięty w jednym z najgorszych amerykańskich zakładów karnych. Prawdę o tym, że nie są oni skazańcami, zna zaledwie jedna osoba.