< Artykuły

Wyjęci spod prawa - żeń-szeniu

„Wyjęci spod prawa” to program o jednym cennym towarze – żeń-szeniu! Dowiedz się więcej na jego temat!
Obrót amerykańskim żeń-szeniem regulują przepisy na poziomie stanowym i federalnym, które chronią tę roślinę przed wyginięciem.
Odcinanie korzenia amerykańskiego żeń-szenia zabija tę roślinę. Dlatego nie wolno zbierać roślin, które są zbyt młode i nie wydały jeszcze owoców. Ograniczeniom podlega również wielkość zbiorów, by nie doprowadzić do upadku branży wartej miliony dolarów.
W ocaleniu żeń-szenia dla przyszłości pomagają obszary chronione, takie jak parki narodowe, gdzie w ogóle nie wolno go zbierać. Nielegalne zbieranie korzeni na tych terenach grozi na dłuższą metę całkowitym zniszczeniem gatunku.
Na eksport dzikiego amerykańskiego żeń-szenia ze Stanów Zjednoczonych trzeba uzyskać zezwolenie odpowiedniej agendy rządowej.
Poszczególne stany wprowadziły przepisy regulujące zbieranie korzeni dziko rosnącego żeń-szenia, nadzór i wydawanie certyfikatów.